پرنس سافت آکادمی

آنلاین دوره ببین! آنلاین آزمون تئوری و عملی بده! گواهینامه معتبر بگیر! منطبق با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای کشور


آموزش جامع مفاهیم طراحی سایت

مهارت 5 از 10: آموزش جامع JavaScript

سخن مدرس: در این مهارت از دوره آموزش جامع طراحی و برنامه نویسی وب سایت بصورت فول استک، دانشجوی محترم بصورت کامل با JavaScript از پایه تا پیشرفته در طراحی سایت آشنا شده و آماده است تا وارد مسائل دنیای واقعی گردد. ضمنا جزوه لاتین، حین تدریس کاملا ترجمه شده و جای هیچ نگرانی نیست لذا دانشجو بر زبان تخصصی نیز که 100% برای بازار کار نیاز دارد، مسلط خواهد شد.

 • دوره شامل 18 ساعت کاملا مفید در 370 بخش
 • جزوه گردآوری شده توسط مدرس: 490 صفحه لاتین
 • ترجمه و تشریح کامل جزوات حین تدریس
 • مشاهده 24 ساعته ویدئو با گوشی و رایانه
 • تخصیص کارشناس پشتیبانی کاملا رایگان
 • مصرف ترافیک نیم بهای اینترنت حین دوره
 • گواهینامه تکی صادر نمی گردد
 • هزینه فعالسازی دوره در پنل: 599.000 تومان
پرنس سافت، پیمان ابوالقاسمی
پیمان ابوالقاسمی

مدرس و پشتیبان

مجوز فعالیت و صدور گوهینامه

مجوز وزارت صمت

اخذ مجوز و لوگوی اینماد(نماد اعتماد تجارت الکترونیکی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع آموزش مجازی بر خط، اخذ کد مالیاتی و تایید مشخصات هویتی مالک کسب و کار، آدرس دفتر و نوع فعالیت و محتوای آموزشی

مشاهده در سایت اینماد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخذ لوگوی نقره ای از ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور(مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال) و کد شامد به شناسه 1-1-874843-65-0-2 با موضوع آموزش برخط و تایید مشخصات هویتی مالک، دامنه و سرویس دهنده کسب و کار


مشاهده در سایت ساماندهی
مجوز آموزش و اعطای گواهی

فعالیت PransSoft.ir با همین آدرس، در چندین حوزه آموزشی کامپیوتر + اعطای گواهینامه پایان دوره، صراحتا در اساسنامه شرکت فیدارپرداز به شماره ثبت 887 قید شده لذا گواهینامه در قالب شرکت مجاز دارای پرونده مالیاتی صادر می گردد.


رزومه موسس و مدیر آکادمیمراحل 3 گانه اخذ گواهینامه


تهیه دوره و مشاهده

با پشتیبانی ارتباط گرفته و دوره مورد نظر را تهیه نموده تا توسط کارشناسان ما ثبت نام شوید. با نام کاربری و رمزعبور خود در پنل تحت وب، ویدئوها را مشاهده نمایید.

آزمون تئوری و عملی آنلاین

در پنل کاربری تحت وب، برای هر یک مهارت مثل اکسل، آزمون تستی(10 تست 4 گزینه ای از بانک سوال) و عملی(بین 3 تا 5 سوال ) را شرکت نمایید.

صدور گواهینامه

پس از قبولی در آزمون ها، اطلاعات آدرس خود را در پنل ثبت نموده در ادامه گواهینامه به آدرس پستی ارسال خواهد شد(در کل مراحل، اطلاع رسانی پیامکی داریم).


این عالیه! برای دوره های خصوصی تدریس شده بصورت حضوری و یا آنلاین، گواهینامه پایان دوره معتبر صادر می کنیم.

سرفصل های مهارت JavaScript

هدف دوره: در این مهارت از دوره آموزش جامع طراحی و برنامه نویسی وب سایت 2022 بصورت فول استک، دانشجوی محترم بصورت کامل با مفاهیم پایه تا پیشرفته JavaScript در طراحی سایت آشنا شده و آماده است تا وارد مسائل دنیای واقعی گردد. ضمنا جزوه لاتین، حین تدریس کاملا ترجمه شده و جای هیچ نگرانی نیست لذا دانشجو بر زبان تخصصی نیز که 100% برای بازار کار نیاز دارد، مسلط خواهد شد.

وقتت رو هدر نده! فقط 20 دقیقه ویدئوی معرفی دوره طراحی سایت رو ازین لینک ببین!
 1. What is JavaScript
 2. Features of JavaScript
 3. Application of JavaScript
 4. JavaScript Example
 5. 3 Places to put JavaScript code
 6. code between the body tag
 7. code between the head tag
 8. External JavaScript file
 9. Advantages of External JavaScript
 10. Disadvantages of External JavaScript
 11. JavaScript Comment
 12. Types of JavaScript Comments
 13. JavaScript Single line Comment
 14. JavaScript Multi line Comment
 15. JavaScript Variable
 16. Example of JavaScript variable
 17. JavaScript local variable
 18. JavaScript global variable
 19. JavaScript Global Variable
 20. Declaring JavaScript global variable within function
 21. Internals of global variable in JavaScrip
 22. Javascript Data Types
 23. JavaScript primitive data types
 24. JavaScript non-primitive data types
 25. JavaScript Operators
 26. JavaScript Arithmetic Operators
 27. JavaScript Comparison Operators
 28. JavaScript Bitwise Operators
 29. JavaScript Logical Operators
 30. JavaScript Assignment Operators
 31. JavaScript Special Operators
 32. JavaScript If-else
 33. JavaScript If statement
 34. Flowchart of JavaScript If statement
 35. JavaScript If...else Statement
 36. Flowchart of JavaScript If...else statement
 37. JavaScript If...else if statement
 38. JavaScript Switch
 39. avaScript Loops
 40. JavaScript For loop
 41. JavaScript while loop
 42. JavaScript do while loop
 43. JavaScript for in loop
 44. JavaScript Functions
 45. Advantage of JavaScript function
 46. JavaScript Function Syntax
 47. JavaScript Function Example
 48. JavaScript Function Arguments
 49. Function with Return Value
 50. JavaScript Array
 51. 1) JavaScript array literal
 52. 2) JavaScript Array directly
 53. 3) JavaScript array constructor
 54. JavaScript Array Methods
 55. JavaScript String
 56. 1) By string literal
 57. 2) By string object (using new keyword)
 58. JavaScript String Methods
 59. 1) JavaScript String charAt(index) Method
 60. 2) JavaScript String concat(str) Method
 61. 3) JavaScript String indexOf(str) Method
 62. 4) JavaScript String lastIndexOf(str) Method
 63. 5) JavaScript String toLowerCase() Method
 64. 6) JavaScript String toUpperCase() Method
 65. 7) JavaScript String slice(beginIndex, endIndex) Method
 66. 8) JavaScript String trim() Method
 67. 9) JavaScript String split() Method
 68. JavaScript Math
 69. 25 JavaScript Math Methods
 70. Math.sqrt(n)
 71. Math.random()
 72. Math.pow(m,n)
 73. Math.floor(n)
 74. Math.ceil(n)
 75. Math.round(n)
 76. Math.abs(n)
 77. JavaScript Number Object
 78. JavaScript Number Constants
 79. JavaScript Number Methods
 80. JavaScript Boolean
 81. JavaScript Boolean Example
 82. Browser Object Model
 83. Window Object
 84. Methods of window object
 85. Example of alert() in javascript
 86. Example of confirm() in javascript
 87. Example of prompt() in javascript
 88. Example of open() in javascript
 89. Example of setTimeout() in javascript
 90. JavaScript History Object
 91. Property of JavaScript history object
 92. Methods of JavaScript history object
 93. Example of history object
 94. JavaScript Navigator Object
 95. 12 Properties of JavaScript navigator object
 96. Methods of JavaScript navigator object
 97. Example of navigator object
 98. JavaScript Screen Object
 99. 6 Properties of JavaScript Screen Object
 100. Example of JavaScript Screen Object
 101. Document Object Model
 102. Properties of document object
 103. 6 Methods of document object
 104. Accessing field value by document object
 105. document.getElementById() method
 106. document.getElementsByName() method
 107. Example of document.getElementsByName() method
 108. document.getElementsByTagName() method
 109. Example of document.getElementsByTagName() method
 110. Another example of document.getElementsByTagName() method
 111. Javascript - innerHTML
 112. Example of innerHTML property
 113. Show/Hide Comment Form Example using innerHTML
 114. Javascript - innerText
 115. Javascript innerText Example
 116. JavaScript Form Validation
 117. JavaScript Form Validation Example
 118. JavaScript Retype Password Validation
 119. JavaScript Number Validation
 120. JavaScript validation with image
 121. JavaScript email validation
 122. JavaScript Cookies
 123. How Cookies Works
 124. How to create a Cookie in JavaScript
 125. JavaScript Cookie Example 1
 126. JavaScript Cookie Example 2
 127. JavaScript Cookie Example 3
 128. 4 Cookie Attributes
 129. Cookie expires attribute
 130. Cookie max-age attribute
 131. Cookie path attribute
 132. Cookie path attribute Example
 133. Cookie domain attribute
 134. Deleting a Cookie in JavaScript
 135. Different ways to delete a Cookie
 136. Examples to delete a Cookie 1
 137. Examples to delete a Cookie 2
 138. Examples to delete a Cookie 3
 139. Examples to delete a Cookie 4
 140. JavaScript Events
 141. 6 Mouse events
 142. Keyboard events
 143. 4 Form events
 144. 3 Window/Document events
 145. Click Event
 146. MouseOver Event
 147. Focus Event
 148. Keydown Event
 149. Load event
 150. JavaScript onclick event
 151. Example1 - Using onclick attribute in HTML
 152. Example2 - Using JavaScript
 153. JavaScript dblclick event
 154. Example - Using ondblclick attribute in HTML
 155. Example - Using JavaScript
 156. Example - Using JavaScript's addEventListener() method
 157. JavaScript onload
 158. Example 1
 159. Example 2
 160. JavaScript onresize event
 161. Example
 162. Exception Handling in JavaScript
 163. What is Exception Handling
 164. Types of Errors
 165. Syntax Error
 166. Runtime Error
 167. Logical Error
 168. Error Object
 169. Exception Handling Statements
 170. JavaScript try…catch
 171. try…catch example
 172. Throw Statement
 173. try…catch…throw syntax
 174. throw example with try…catch
 175. try…catch…finally statements
 176. try…catch…finally example
 177. JavaScript this keyword
 178. JavaScript this Keyword Example
 179. JavaScript Debugging
 180. JavaScript Debugging Example
 181. Using console.log() method
 182. Using debugger keyword
 183. JavaScript Hoisting
 184. JavaScript Hoisting Example
 185. JavaScript Variable Hoisting
 186. JavaScript Function Hoisting
 187. JavaScript Strict Mode
 188. JavaScript use strict Example 1
 189. JavaScript use strict Example 2
 190. JavaScript array.length property
 191. Example 1
 192. Example 2
 193. Example 3
 194. Example 4
 195. JavaScript alert()
 196. Alert Example 1
 197. Alert Example 2
 198. Alert Example 3
 199. JavaScript eval() function
 200. Eval Example 1
 201. Eval Example 2
 202. Eval Example 3
 203. Eval Example 4
 204. JavaScript getAttribute() method
 205. Example 1
 206. Example 2
 207. Example 3
 208. JavaScript hide elements
 209. Example 1
 210. Example 2
 211. Example 3
 212. JavaScript prompt() dialog box
 213. Example 1
 214. Example 2
 215. Example 3
 216. JavaScript removeAttribute() method
 217. Example 1
 218. Example 2
 219. JavaScript reset
 220. reset Example
 221. JavaScript return
 222. Example 1
 223. Example 2
 224. Example 3 - Returning multiple values using Array
 225. Example 4 - Returning multiple values using object
 226. JavaScript String split()
 227. Split Example 1
 228. Split Example 2
 229. Split Example 3
 230. Split Example 4
 231. JavaScript typeof operator
 232. typeof Example 1
 233. typeof Example 2
 234. typeof Example 3
 235. typeof Example 4
 236. typeof Example 5
 237. JavaScript ternary operator
 238. ternary Example
 239. JavaScript reload() method
 240. reload() Example
 241. JavaScript setAttribute()
 242. setAttribute() Example 1
 243. setAttribute() Example 2
 244. setAttribute() Example 3
 245. JavaScript setInterval() method
 246. How to stop the execution
 247. Example 1
 248. Example 2
 249. Example 3
 250. JavaScript setTimeout() method
 251. etTimeout() Example 1
 252. etTimeout() Example 2
 253. etTimeout() Example 3
 254. JavaScript string includes()
 255. string includes() Example 1
 256. string includes() Example 2
 257. string includes() Example 3
 258. JavaScript String trim()
 259. String trim() Example 1
 260. String trim() Example 2
 261. String trim() Example 3
 262. trimLeft()
 263. trimLeft() Example
 264. trimRight()
 265. trimRight() Example
 266. JavaScript timer
 267. timer Example
 268. setTimeout()
 269. setInterval()
 270. Example
 271. Cancel or Stop the timer
 272. Disable the regular interval
 273. JavaScript localStorage
 274. 4 localStorage Methods
 275. Limitation of localStorage
 276. Advantage of localStorage
 277. Browser compatibility
 278. JavaScript code to check browser compatibility
 279. Example 1
 280. Example 2
 281. Clear all records
 282. Check localStorage
 283. Confirm password validation in JavaScript
 284. Valid password Validation
 285. Example
 286. Confirm Password Validation
 287. A complete form with password validation
 288. Output on providing wrong entries
 289. JavaScript print() method
 290. Supported Browser of the print() method
 291. Example 1: Program to print a web page using print() method
 292. Example 2: Program to print the Student Registration Form using the print() method
 293. JavaScript scroll
 294. Example - Using onscroll attribute in HTML
 295. Exampe 1
 296. Example - using javaScript
 297. Example - Using addEventListener()
 298. Is JavaScript case sensitive
 299. JavaScript multi-line String
 300. Method 1
 301. Example 2: Concatenating individual string
 302. Example 3
 303. Example 4
 304. JavaScript Window close method
 305. Close the window
 306. Example 1
 307. Example 2
 308. Browser Support
 309. JavaScript Window open method
 310. Window.open()
 311. 5 Parameters List
 312. open() with URL parameter
 313. open() without parameters
 314. open() with name parameters
 315. Define the size for the new window
 316. Open new window with a name and having a message
 317. Close the window opened by window.open()
 318. Browser Support
 319. Random String Generator using JavaScript
 320. Use of Random String generator
 321. Type of Random String Generators we discussed in this chapter
 322. Generate a Random String
 323. Approach Example 1
 324. Approach Example 2
 325. Generate Random Alpha-Numeric String 1
 326. Generate Random Alpha-Numeric String 2
 327. JavaScript focusout event
 328. Example of focusout event
 329. JavaScript querySelector
 330. Introducing JavaScript querySelector () method
 331. How does the querySelector () method perform the searching
 332. Implementing querySelector () Example
 333. Few CSS Selectors
 334. Class Selector Example
 335. ID Selector Example
 336. Attribute Selector Example
 337. JavaScript querySelectorAll () Method
 338. Example 1
 339. Example 2
 340. How to Toggle Password Visibility in JavaScript
 341. Steps to Toggle the Password Visibility
 342. Toggling the Password Visibility in JavaScript
 343. CanvasJS
 344. What is CanvasJS
 345. Concept of working with Data in Chart
 346. What is dataPoint
 347. Adding dataPoints
 348. Plotting x values
 349. dataPoint Labelling
 350. Index labeling in dataPoints
 351. Finishing all at once
 352. Conclusion
 353. Google Chart
 354. How to Use Google Chart
 355. Line Graph
 356. Line Graph Example
 357. Scatter Plots
 358. Scatter Plots Example
 359. Bar Charts
 360. Bar Charts Example
 361. Pie Charts
 362. Pie Charts Example
 363. 3D Pie
 364. 3D Pie Example
 365. JavaScript format numbers with commas
 366. Using toLocaleString() method
 367. Example
 368. JavaScript let keyword
 369. Syntax of let
 370. Example 1: Global Scope
 371. Example 2: Function Scope
 372. Example 3: Block Scope
 373. JavaScript Window Location
 374. Window Location
 375. Window Location Hostname
 376. Window Location Pathname
 377. Window Location Protocol
 378. Window Location Port
 379. Window Location Assign
 380. AJAX Introduction
 381. AJAX Example
 382. Let AJAX change this text
 383. What is AJAX
 384. How AJAX Works
 385. Modern Browsers (Fetch API)
 386. AJAX - The XMLHttpRequest Object
 387. The XMLHttpRequest Object
 388. Create an XMLHttpRequest Object
 389. Define a Callback Function
 390. Send a Ajax Request
 391. Access Across Domains
 392. 8 XMLHttpRequest Object Methods
 393. 7 XMLHttpRequest Object Properties
 394. The onload Property
 395. Multiple Callback Functions
 396. Example
 397. The onreadystatechange Property
 398. AJAX - XMLHttpRequest
 399. Send a Request To a Server
 400. The url - A File On a Server
 401. Asynchronous - True or False
 402. GET or POST
 403. GET Requests
 404. Example 1
 405. Example 2
 406. Example 3
 407. POST Requests
 408. Example 1
 409. Example 2
 410. AJAX - Server Response
 411. Server Response Properties
 412. The responseText Property
 413. The responseXML Property
 414. Example
 415. Server Response Methods
 416. The getAllResponseHeaders() Method
 417. Example
 418. The getResponseHeader() Method
 419. Example
 420. AJAX Database Example
 421. Web APIs - Introduction
 422. What is Web API
 423. Browser APIs
 424. Third Party APIs
 425. JSON - Introduction
 426. JSON Example
 427. What is JSON
 428. Why Use JSON
 429. Storing Data
 430. JSON Syntax Rules
 431. JSON Data - A Name and a Value
 432. JSON - Evaluates to JavaScript Objects
 433. JSON Values
 434. JavaScript Objects
 435. Example 1
 436. Example 2
 437. Example 3
 438. Example 4
 439. Example 5
 440. JavaScript Arrays as JSON
 441. JSON Files
 442. JSON vs XML
 443. Example 1
 444. Example 2
 445. Example
 446. JSON is Like XML Because
 447. JSON is Unlike XML Because
 448. Why JSON is Better Than XML
 449. JSON Data Types
 450. Valid Data Types
 451. JSON Strings Example
 452. JSON Numbers Example
 453. JSON JSON Objects Example
 454. JSON Arrays Objects Example
 455. JSON Booleans Objects Example
 456. JSON null Objects Example
 457. JSON.parse()
 458. Example - Parsing JSON
 459. Array as JSON Example
 460. Exceptions
 461. Parsing Dates Example
 462. Parsing Functions Example
 463. JSON.stringify()
 464. Stringify a JavaScript Object & Example
 465. Stringify a JavaScript Array & Example
 466. Storing Data & Example
 467. Stringify Dates & Example
 468. Stringify Functions & Example
 469. JSON Server
 470. Example
 471. Sending Data & Example
 472. Receiving Data & Example
 473. JSON From a Server & Example
 474. JavaScript Code Editors
 475. What is an IDE
 476. Why we use IDEs
 477. JavaScript Code Editors
 478. ATOM
 479. VISUAL STUDIO CODE
 480. WebStorm
 481. Brackets
 482. How does JavaScript Work
 483. Some other web-browsers with their JavaScript engines
 484. Step 1: Parser
 485. Step 2: AST & Example
 486. Step 3: Conversion to Machine code
 487. Step 4: Machine code
 488. jQuery vs. JavaScript
 489. What is jQuery
 490. 10 items on jQuery vs. JavaScript

5 سوال بسیار مهم

مهارت های ICDL 2022 (7 دوره)

با تهیه پکیج آموزش جامع ICDL 2022 آکادمی پرنس سافت 7 مهارت زیر را دریافت کرده و گواهیانه معتبر دریافت نمایید

پکیج آموزش icdl
دوره Windows 10
مدرس: ابوالقاسمی
آموزش ICDL
دوره Internet
مدرس: ابوالقاسمی
آموزش فرمول نویسی اکسل
دوره Excel 2022
مدرس: ابوالقاسمی
آموزش پاورپوینت 2022
دوره PowerPoint 2022
مدرس: ابوالقاسمی
دوره آموزش آنلاین اکسس
دوره Access 2022
مدرس: ابوالقاسمی
آموزش کامل ویندوز 10
دوره Windows 10
مدرس: ابوالقاسمی

نمونه ویدئوی رایگان

جلسه چهارم

مدت زمان: 45 دقیقه

جلسه چهارم

مدت زمان: 45 دقیقه

پیمان ابوالقاسمی | دوره سئو ابوالقاسمی
پیمان ابوالقاسمی

مدیر و مدرس در آکادمی پرنس سافت

4807 135 0937
Net FrameWork 4.8 & DotNet Core6

EFC6 ORM, C#.Net, SQL, WebAPI

IIS, Kestrel Deploy, Backup, Monitor
HTML, CSS, JS, JQ, JQ UI, BS
SAST/DAST Web Penetration Tester
VCSs ,Git, GitHub, Azure, Docker
S.E.O; G-Tools, On/Off Page Seo

سوابق شغلی تخصصی

 • دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار کامپیوتر(تهران مرکز)
 • منتورشیپ و پشتیبانی غیرحضوری 0 تا 100 علاقمندان طراحی سایت و امنیت سایبری(هر ترم تا سقف 3 نفر) - آموزش آنلاین بر بستر BigBlueButton
 • مدرس واحدهای دانشگاهی شامل برنامه نویسی 1 و 2، طراحی صفحات وب، بانک های اطلاعاتی، شبکه، برنامه نویسی موبایل، سیستم های عامل
 • مربی رسمی سازمان فنی حرفه ای، وزارت ارشاد و دارای مجوز تدریس در مدارس غیرانتفاعی با 13 سال سابقه(سوابق و گواهی شغلی، موجود و قابل ارائه)
 • کارمند رسمی سازمان دولتی بمدت 9 سال در سمت های معاونت اداره، کارشناس تسهیلات + فناوری اطلاعات و امور اداری و پشتیبانی در کمیته امداد استان مرکزی(تا سال 1398)
 • کارشناس تست نفوذ وب(تیم قرمز) و برنامه نویس در ساختمان مرکزی هلدینگ نیکا(تهران، پاسداران - در حال حاضر)
 • کارشناس امنیت و برنامه نویس پروژه رمزارز شرکت Excoino(تهران، کامرانیه)
 • برنامه نویس و توسعه دهنده ابزار برای Red Team در تیم Offensice شرکت گردشگری Homesa(تهران، قلهک)
 • کارشناس امنیت و برنامه نویس تیم تست نفوذ پروژه شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی دورپرواز و برند Flightio(تهران، بهشتی)
 • کارشناس تست نفوذ وب در پروژه شرکت Bitrah(تهران، کامرانیه)
 • طراح وب سایت فول استک و کارشناس سئو در شرکت فیدارپرداز (تهران، ستارخان)
 • توسعه و نگهداری سامانه BPMS مبتنی بر DotNet Core 3.1 بصورت دورکاری (تهران، گاندی)
 • همکاری بصورت دورکاری در R&D و ابزارنویسی حوزه امنیت برای شرکت خصوصی(تهران، تهرانپارس)
 • اجرای پروژه سئو شرکت لوله پلیکا شهریار(تهران، خلیج فارس شماره 2-در حال حاضر)
 • طراحی و برنامه نویسی 100% پروژه حوزه امنیت اطلاعات با 4 محصول شامل کامیونیتی آموزشی، مدیریت و نسخه گذاری سورس کد، کیف پول و پروژه باگ بانتی در قالب پروژه شرکتی
 • طراحی اتوماسیون تحت وب Bug Reporter جهت اعلام گزارشات کسف آسیب پذیری نرم افزارها در تیم قرمز، بصورت چند کاربره(مدیران تولید محصول، کارشناسان امنیت، مدیر و معاونت امنیت)
 • پیکربندی ویندوز سرور + راه اندازی ابزارهای Backup در بستر ابر(Cloud Backup) و بکاپ محلی + کانفیگ ابزارهای مانیتورینگ وب سرور + مانیتورینگ دیتابیس SQL Server + بکاپ ابری دیتابیس + پلن های Disaster Recovery یا شرایط بحرانی وب سرور مثل نفوذ باج افزار و غیره
 • طراحی اتوماسیون تحت وب غربالگری واحد حقوقی کمیته امداد استان مرکزی
 • طراحی اپلیکشین مالی شرکت منادیان حقوق ایرانیان به شماره ثبت 915 در اراک
 • تدریس پلتفرم های تخصصی آنالیز سئوی وب شامل G-Search Console و G-Analytics و G-Tag Manager و MS Clarity و BingWebMater و کنسول های Ahrefs و Ubbersuggest بصورت مقدماتی تا متوسط
 • طراحی وب سایت های www.rightech.ir و www.Pip-Line.ir و www.JatAjar.com و www.Karopipe.com و www.Pipe-Star.com و www.SanatPolymerIran.com و www.BehnamShams.ir و www.Kalard.ir و www.PransSoft.ir بصورت فول استک و انجام سئو، و استقرار و پشتیبانی وب سرور
 • طراحی سرفصل و گردآوری مطالب دوره های آموزشی Full Stack Web Design و دوره جامع ICDL
 • کار با ابزارهای مرتبط به حوزه سئو شامل ابزارهای گروه مانیتورینگ و آنالیز پویا و ابزارهای حوزه تکنیکال
 • تست های SAST و DAST مبتنی بر OWASP و SANS
 • طراحی اتوماسیون تحت وب ارسال مقالات و داوری آنلاین آکادمیک(ijICT Online System)
 • طراحی سیستم پردازش تصویر جهت کشف جعل کپی انتقال تصاویر دیجیتال بعنوان پایان نامه ارشد
 • در حال طراحی سامانه تحت وب بازیابی پسماند خشک شهرداری استان مرکزی شهرستان زرندیه
 • انجام بیش از 35 پروژه و پایان نامه دانشجویی بصورت فریلنسری در حوزه های مختلف تحقیقاتی و کدنویسی و غیره در حوزه ویندوز، وب، ترجمع، سیستم های فروشگاهی و انبارداری و مستندسازی و داکیومنتیشن

نحوه تهیه دوره ها

برای تهیه هرکدام از دوره ها به صورت تکی(مثل اکسل 2022) و یا پکیج کامل(مثل ICDL 202) و یا هرکدام از مهارت های طراحی وب سایت و غیره، کافیست بصورت پیامکی یا تلفنی با پشتیبانی سایت ارتباط بگیرید.

دفتر تهران

خیابان ولیعصر، نرسیده به طالقانی، مجتمع نور، طبقه 4 واحد 10099 (همه روزه ساعت 17 الی 21) - تدریس های خصوصی و پیگیری امور کارآموزان

دفتر شهرستان

استان مرکزی، شهرستان زرندیه، مامونیه، خیابان امام، روبروی فروشگاه کوروش، ساختمان صدرا طبقه 1 واحد 1(ایام تعطیل 10 الی 19)

ارتباط آنلاین

همه جای ایران سرای ماست! خدمات مجموعه ما بصورت فریلنسری و ارتباط و هماهنگی راه دور قابل ارائه و انجام می باشد.راه های ارتباطی