حدود ۵۰ پروژه تخصصی و نمونه کار واقعی اجرایی در مقیاس کوچک و متوسط و بزرگ در دست جمع بندی بوده که به زودی بارگزاری خواهد شد.