پیمان ابوالقاسمی | پرنس سافت

پیمان ابوالقاسمی

وب | امنیت | سئو

09371354807 - 91620452 021

هر کسی تجربه و روش خودشو داره!

نمونه تدریس نرم افزار اکسس 2022

مشاهده رایگان جلسه اول - 45 دقیقه مشاهده رایگان جلسه پنجم - 45 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس نرم افزار اکسل 2022

مشاهده رایگان جلسه اول - 35 دقیقه مشاهده رایگان جلسه چهاردهم - 35 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس نرم افزار ورد 2022

مشاهده رایگان جلسه سوم - 45 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس نرم افزار پاورپوینت 2022

مشاهده رایگان جلسه چهارم - 30 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس ویندوز 10

مشاهده رایگان جلسه دوم - 60 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس اینترنت

مشاهده رایگان جلسه چهارم - 45 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس نصب ویندوز

مشاهده رایگان جلسه دوم - 5 دقیقه ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس مقدمات طراحی وب سایت فول استک

مشاهده رایگان جلسه دوم - 45 دقیقه ریز سرفصل های این دوره آموزشی ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس HTML

مشاهده رایگان جلسه دوم - 30 دقیقه ریز سرفصل های این دوره آموزشی ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس CSS

مشاهده رایگان جلسه چهارم - 45 دقیقه ریز سرفصل های این دوره آموزشی ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس BootStrap

مشاهده رایگان جلسه چهارم - 30 دقیقه ریز سرفصل های این دوره آموزشی ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس

نمونه تدریس JavaScript

مشاهده رایگان جلسه دوم - 50 دقیقه ریز سرفصل های این دوره آموزشی ویدئو معرفی محتوای دوره توسط مدرس
پیمان ابوالقاسمی | پرنس سافت
بازگشت به صفحه اصلی